Wyłączne biuro sprzedaży
Nieruchomości BAJ

Projekt obsługują:

Martyna Gusta
tel.: 600 247 895
martyna.gusta@baj.pl

Brygida Jakimiak
tel.: 601 545 481
brygida.jakimiak@baj.pl